S - Sustain your businessMake your business avoid potential risk and sustainable development

S – Sustain your business là một BossCamp giúp học viên (1) Biết cách phân tích “sức khỏe tài chính” của doanh nghiệp và có các biện pháp dự phòng; (2) Phân tích và quản lý rủi ro và (3) Đạo đức kinh doanh.

BossCamp “Sustain your business” được tổ chức trong học phần thứ tư của chương trình chính khóa dành cho sinh viên toàn thời gian tại Thụy Sĩ. Dựa vào hoạt động kinh doanh đã được hình thành ở giai đoạn trước, chương trình sẽ giúp tránh các rủi ro và định hướng pháp triển bền vững thông qua xây dựng hoạt động kinh doanh hợp luật và đạo đức.

Chương trình cũng kết hợp các hoạt động dã ngoại, hoạt động phối hợp đội nhóm, các trò chơi giả lập (simulation game) nhằm phát huy tối đa năng lực lãnh đạo và quản lý.

Sustain your business sẽ được đào tạo theo mô hình vừa học vừa chơi cả trong lớp lẫn ngoài trời tại Poland và/hoặc Thụy Sĩ.

Tools of Financial Analysis

Learning outcomes

 • Understand the importance of measuring financial performance
 • Explore the financial position of organisations through the use of financial ratios
 • Use key groups of financial ratios to assess financial performance
 • Determine the financial stability of an organisation

Your Lessons

 • Measuring Financial Performance
 • Financial Ratios and Liquidity
 • Solvency and Gearing
 • Profitability
 • Repayment Capacity
 • Financial Efficiency
 • Investment Ratios
 • Summary

Risk Management for Entrepreneur

Learning outcomes

 • Assess organisational risk maturity level to aid formation of ERM Framework
 • Ensure the alignment of ERM policy to corporate strategy for holistic strategic planning
 • Institute a ERM framework for effective risk monitoring and control

Your Lessons

What is Holistic Enterprise Risk Management (ERM) to BoDs

 • Why ERM? What does it comprised of?
 • Recognise the inter-relationship of ERM to Governance and Compliance
 • High profile corporate failures due to mismanagement of ERM
 • Impact to BoDs

Role of BoDs in Risk appetite, Risk Capacity, Risk Culture and Capital

 • Scope of risk capacity and risk appetite of each organisation
 • Impact of ERM to Capital Adequacy
 • Instil ERM to form Risk Culture
 • Key Take-ways for BoDs in approving risk appetite, risk capacity and instil risk culture

Behavioural Finance and its impact on ERM

 • Top Management behaviour towards investment decision making
 • The importance of behavioural finance and how it works
 • Behavioural finance influencing top managements’ choices and decision making
 • Role of BoDs in using behavioural finance on top management decision choices

Case Study:

Participants will apply behavioural finance techniques on case scenarios and understanding its impact on top management’s strategy selection and other investment decision making. Participants will be able to drawn concrete lessons learnt resulting in ability to balance impacts from rational and emotional behaviours of top management.

The ERM Framework and BOD Oversight for Effective Governance

 • Risk Oversight by BOD
 • Risk Oversight Perspective – Top Down, Bottom Up and Middle Approaches
 • Roles and Responsibilities of BOD, CEO, Exco, Committee Charter
 • Institute a Holistic ERM Framework

Ensure the Alignment of ERM to Strategic Planning

 • Align ERM to Strategic Planning at strategic level
 • Balance risk appetite with risk capacity at strategic planning level
 • Categories the various risks at strategic or BOD level
 • How to approve a Holistic ERM framework at strategic/BOD level

CASE STUDY

Participants will study a classical case study on how the ERM was misaligned to corporate strategy during the strategic planning process. They will identify key lessons learnt while drawing references to current global financial situation leading to best practices being formed and adopted.

Evaluate the Alignment of Business Risks to Business Planning for ERM Compliance

 • Align business risks to business planning at business unit levels
 • Empower risk owners – how to determine such personnel and enforce ownership
 • Establish committee charter and reporting structures
 • Key strategic controls for BoDs to impose on ERM policy

Establishing Key Risk Areas and Key risk indicators at BOD level

 • Learn how to build effective key risk areas (KRAs) and key risk indicators (KRIs).
 • Align KRIs to KRAs
 • Ensure KRAs link to Corporate Objectives at Strategic/BOD level
 • Assign KRIs to C-suite executives and record in personal performance targets

CASE STUDY

Participants will be given a case study to identify the misalignment of business planning to business risks resulting in financial losses. They will also discuss on the various ways to mitigate such ERM risks and design proper communication channels as well as effective risk control mechanism.

Governance in ERM Framework

 • Take ownership of Risks by BOD, CEO and Exco
 • Responsibility to stakeholders by BOD and CEO
 • Implement the importance of accountability in conjunction to Balanced Scorecard
 • How to reward the “right” behaviour and “discourage” the non-compliance
 • Implement the whistle-blowing policy

Cascading the ERM Process from Top Management/BOD levels

 • Stakeholders interest in risk & measuring the benefits
 • Breaking down Key Risk indicators (KRI’s) at corporate/business level into Key Performance Indicators (KPIs) for individuals
 • Manage and Instil Risk Culture for competitive advantage
 • What to sign off on ERM related reports and types of key risks controls

Culture and Ethics

Learning outcomes

 • Describe organisational culture and analyse aspects of it in the workplace.
  Identify your organisation’s stakeholders, and analyse their expectations and influence.
 • Compare different ethical perspectives and discuss how they may all be used when making decisions.
 • Explain the relevance of corporate social responsibility for today’s organisations in relation to social, environmental and governance issues.

Your Lessons

 • Organisational Culture
 • Stakeholders
 • Acting Ethically
 • Corporate Social Responsibility
 • Summary

Ai được tham gia?

 • Sinh viên toàn thời gian chương trình về Quản trị kinh doanh  (Business Administration) tại Thụy Sĩ của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.
 • Sinh viên các chuyên ngành khác (Aviation Management, Hospitality Maagement, Financial & Banking…) chỉ được tham gia sau khi hoàn tất quy trình tham vấn và cam kết về lộ trình đào tạo và phát triển sự nghiệp với SIMI Swiss.
 • Sinh viên của đối tác toàn cầu thuộc hệ thống ủy quyền của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ chỉ được tham gia sau khi trải qua quá trình tham vấn và bài kiểm tra của SIMI Swiss.

Điều kiện đầu vào

 • Hoàn tất các môn cơ bản của năm 2 chương trình Cử nhân tại Viện đại học SIMI Thụy Sĩ
 • Nếu sinh viên theo hệ 1+2 phải hoàn tất năm 2 (Higher Education Certificate) hoặc tương đương Level 5 Diploma EQF.

Học phí:

 • Sinh viên toàn thời gian của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ được tham gia miễn phí nếu đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào.
 • Sinh viên từ đối tác sẽ áp dụng chính sách học phí BossCamp cho từng quốc gia.

Chi phí ăn ở, sinh hoạt trong giai đoạn BossCamp

 • Chương trình BossCamp sẽ tổ chức tại Poland với sự hỗ trợ của đại học hạng 1 Poland, UITM
 • Chi phí ăn ở, sinh hoạt sẽ theo biểu phí do UITM cung cấp và thu
 • Viện đại học SIMI Thụy Sĩ không can thiệp vào biểu phí, không thu phí sinh hoạt, ăn ở trong giai đoạn BossCamp tại Poland.
Về BossCamp

BossCamp of Switzerland là chương trình đào tạo doanh chủ và lãnh đạo đầu tiên tại Zug, Switzerland. Chương trình hợp tác với đại học số 1 Poland UITM

BossCamp of Switzerland chỉ dành cho sinh viên du học toàn thời gian

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29