"Việc trang bị năng lực làm chủ doanh nghiệp trước khi ra trường là mục tiêu xuyên suốt trong từng chương trình đào tạo của SIMI Swiss và BossCamp of Switzerland là mảnh ghép hoàn hảo cho chiến lược này."
Dr. Franco
Chancellor of SIMI Swiss

BossCamp of Switzerland

BossCamp of Switzerland tự hào là chương trình phát triển doanh chủ và nhà lãnh đạo ĐẦU TIÊN tại Zug, Thụy Sĩ dành cho sinh viên toàn thời gian.

BossCamp of Switzerland áp dụng mô hình đào tạo B.O.S.S độc quyền do SIMI Swiss nghiên cứu, phát triển và áp dụng toàn cầu. Mô hình B.O.S.S giúp phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý toàn diện thông qua (B) Built – Xây dựng doanh nghiệp; (O) Organize – Tổ chức doanh nghiệp; (S) Spread – Mở rộng và phát triển doanh nghiệp; (S) Sustain – Duy trì và phát triển bền vững.

0

Module kết nối
với chương trình chính khóa

0

Quốc gia
Thụy Sĩ & Poland

0

hoạt động
trong lớp và dã ngoại

0

kết quả duy nhất
hình thành doanh chủ

Khác biệt

Đầu tiên tại Thụy Sĩ

BossCamp là chương trình phát triển doanh chủ và năng lực lãnh đạo được triển khai đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ

Tự tin điều hành ngay

Học viên sau khi tốt nghiệp đủ năng lực trong vai trò chủ doanh nghiệp hoặc quản lý trong môi trường quốc tế

Hợp tác với đại học số 1

BossCamp phối hợp giữa SIMI và đại học hạng 1 Poland, University of Information Technology and Management

Cơ sở vật chất hoàn hảo

Chương trình được tổ chức tại Thụy Sĩ và Poland với hệ thống cơ sở vật chất hỗ trợ đạt chuẩn quốc tế

Tích lũy Credits

BossCamp Switzerland là chương trình chính khóa, được tích lũy tín chỉ khi hoàn tất chương trình

Dẫn dắt bởi chuyên gia

Các hoạt động phát triển lãnh đạo được dẫn dắt bởi các chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn

Chương trình B.O.S.S

B - Built your business

Chương trình cung cấp các công cụ giúp bạn biến ý tưởng thành một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Read More

O - Organize your business

Chương trình cung cấp các năng lực tổ chức doanh nghiệp bạn đã hình thành ở giai đoạn B – Built

Read More

S - Spread your business

Chương trình giúp bạn gia tăng doanh thu, mở rộng mạng lưới khách hàng và hoạt động kinh doanh

Read More

S - Sustain your business

Chương trình giúp bạn quản trị rủi ro và các kỹ năng phát triển cá nhân với tư cách một doanh chủ

Read More

BossCamp là chương trình phát triển chủ doanh nghiệp và lãnh đạo đầu tiên của Zug, Thụy Sĩ

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29