O - Organize your businessFrom business plan to your real organizations

O – Organize your business là một BossCamp giúp học viên (1) xây dựng đội nhóm vững mạnh; (2) xây dựng vai trò, trách nhiệm giữa nhà điều hành và các chủ đầu tư; (3) xây dựng bộ máy quản lý; (4) Quản lý hệ thống và chiến lược và (5) xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

BossCamp “Organize your business” được tổ chức trong học phần thứ hai của chương trình chính khóa dành cho sinh viên toàn thời gian tại Thụy Sĩ. Dựa vào Kế hoạch kinh doanh (Business Plan) được hình thành ở BossCamp đầu tiên, chương trình sẽ xây dựng một tổ chức hoàn chỉnh phù hợp với kế hoạch kinh doanh đã hoạch định.

Chương trình cũng kết hợp các hoạt động dã ngoại, hoạt động phối hợp đội nhóm, các trò chơi giả lập (simulation game) nhằm phát huy tối đa năng lực lãnh đạo và quản lý.

Organize your business sẽ được đào tạo theo mô hình vừa học vừa chơi cả trong lớp lẫn ngoài trời tại Poland và/hoặc Thụy Sĩ.

Developing High Performance Teams

Learning outcomes

 • Examine and evaluate the organization at intra-personal and individual levels
 • Analyse the characteristics of teams and evaluate why they are the most effective organizational unit for high performance.
 • Assess the marks of high performance at the organizational, team and individual level
 • Understand the characteristics of successful teams and assess how teams can be developed for high performance
 • Explore how a measurable framework can be put in place for individual development in support of individual and team development goals
 • Examine and evaluate social aspects of team working and the benefits for the well-being of the individual

Your Lessons

 • What is High Performance?
 • Leadership for High Performance Teams
 • Developing Teams
 • Developing Individuals
 • Summary

Governance and Directorships

Learning outcomes

 • Understand the concept of governance
 • Identify issues relating to employment law and legal aspects of governance
 • Determine roles and responsibilities of directors
 • Distinguish business ownership from business control
 • Assess governance and directorship for different business structures

Your Lessons

 • Governance and Directorships
 • The Concept of Governance
 • Employment Law and Legal Aspects of Governance
 • Roles and Responsibilities of Directors
 • Distinguishing Business Ownership from Business Control
 • Assessing Governance and Directorship for Different Business Structures
 • Summary

Strategic and Systems Management

Learning outcomes

 • Understand supply chains
 • Manage logistics and the supply chain
 • Identify factors affecting supply chain management
 • Assess and manage risks
 • Integrate strategic and systems management in a business plan

Your Lessons

 • Strategic and Systems Management introduction
 • Supply Chains
 • Managing Logistics and the Supply Chain
 • Identifying Factors affecting Supply Chain Management
 • Assessing and Managing Risks
 • Integrating Strategic and Systems Management in a Business Plan
 • Summary

Implementing and Managing Quality Systems

Learning outcomes

 • Analyse the evolution of quality thinking and the shift from inspection to prevention.
 • Evaluate the business case for quality and the management concept that ‘quality is free’.
 • Describe the role of standards and regulations as well as quality processes in the Quality Plan (Quality System).
 • Contrast Quality Assurance with Quality Control.
 • Evaluate Quality Assurance models for change and quality improvement.
 • Critically assess the role of quality control in the modern organization, highlighting the role of statistical process control.

Your Lessons

 • Quality Concepts and Quality Management Defined
 • Quality Planning
 • Quality Assurance
 • Quality Control
 • Summary

Ai được tham gia?

 • Sinh viên toàn thời gian chương trình về Quản trị kinh doanh  (Business Administration) tại Thụy Sĩ của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.
 • Sinh viên các chuyên ngành khác (Aviation Management, Hospitality Maagement, Financial & Banking…) chỉ được tham gia sau khi hoàn tất quy trình tham vấn và cam kết về lộ trình đào tạo và phát triển sự nghiệp với SIMI Swiss.
 • Sinh viên của đối tác toàn cầu thuộc hệ thống ủy quyền của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ chỉ được tham gia sau khi trải qua quá trình tham vấn và bài kiểm tra của SIMI Swiss.

Điều kiện đầu vào

 • Hoàn tất các môn cơ bản của năm 2 chương trình Cử nhân tại Viện đại học SIMI Thụy Sĩ
 • Nếu sinh viên theo hệ 1+2 phải hoàn tất năm nhất (Higher Education Certificate) hoặc tương đương Level 4 Diploma EQF.

Học phí:

 • Sinh viên toàn thời gian của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ được tham gia miễn phí nếu đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào.
 • Sinh viên từ đối tác sẽ áp dụng chính sách học phí BossCamp cho từng quốc gia.

Chi phí ăn ở, sinh hoạt trong giai đoạn BossCamp

 • Chương trình BossCamp sẽ tổ chức tại Poland với sự hỗ trợ của đại học hạng 1 Poland, UITM
 • Chi phí ăn ở, sinh hoạt sẽ theo biểu phí do UITM cung cấp và thu
 • Viện đại học SIMI Thụy Sĩ không can thiệp vào biểu phí, không thu phí sinh hoạt, ăn ở trong giai đoạn BossCamp tại Poland.
Về BossCamp

BossCamp of Switzerland là chương trình đào tạo doanh chủ và lãnh đạo đầu tiên tại Zug, Switzerland. Chương trình hợp tác với đại học số 1 Poland UITM

Sau khi hoàn tất khâu tổ chức, BossCamp tiếp theo sẽ giúp mở rộng kinh doanh hiệu quả

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29