B - Built your businessFrom ideas to business plan

B – Built your business là một BossCamp giúp học viên (1) Hiểu vai trò của một chủ doanh nghiệp; (2) biến ý tưởng thành hoạt động kinh doanh, (3) xem xét ý tưởng kinh doanh với các yếu tố tác động như môi trường bên ngoài, các tác động của công nghệ và từ đó (4) hình thành kế hoạch kinh doanh.

BossCamp “Built your business” được tổ chức trong học phần đầu tiên của chương trình chính khóa dành cho sinh viên toàn thời gian tại Thụy Sĩ. Kế hoạch kinh doanh được hình thành sau khi hoàn tất BossCamp “Built your business” sẽ được sử dụng xuyên suốt thời gian học và được sử dụng để triển khai tại các BossCamp tiếp theo.

Chương trình cũng kế hợp các hoạt động dã ngoại, hoạt động phối hợp đội nhóm, các trò chơi giả lập (simulation game) nhằm phát huy tối đa năng lực lãnh đạo và quản lý.

Buit your business sẽ được đào tạo theo mô hình vừa học vừa chơi cả trong lớp lẫn ngoài trời tại Poland và/hoặc Thụy Sĩ.

The Entrepreneurial Manager

Learning outcomes

 • Explain the importance of entrepreneurship, innovation and creativity in the modern workplace
 • Describe a range of management styles and approaches, and their effect on creativity and innovation
 • Assess the benefits and disadvantages of various management styles and approaches, and use the ones that are best suited to particular organisational situations
 • Assess the benefits, disadvantages and risks of group innovation and decision making

Your Lessons

 • Entrepreneurship and Management Styles
 • Managing in Practice
 • Matching Style to Situation
 • Individual or Group Innovation?
 • Summary

Innovation and R&D

Learning outcomes

 • Describe and assess the factors that are most likely to drive innovation in your organisation
 • Develop an innovation process from the original idea to planning implementation
 • Assess different ways of identifying and evaluating opportunities
 • Describe ways in which organisations can encourage and facilitate innovation

Your Lessons

 • The Key Ideas
 • The Innovation Process
 • Identifying and evaluating opportunities
 • Innovation and the Organisation
 • Summary

The External Operating Environment of Business

Learning outcomes

 • Analyse the macro environment in which an organization resides
 • Analyse the competitive forces in the micro environment
 • Examine the role of scenario planning in envisaging different models of the future and enabling organizations to be better prepared for uncertainty
 • Explore how internal strategies can be developed to respond to the external environment
 • Apply learning to strategic problem definition

Your Lessons

 • Assessing the Macro Environment
 • Assessing the Micro Environment
 • Uncertainty in the External Environment and Scenario Planning
 • Internal Strategies to Respond to the External Environment
 • Summary

Impact of Technology on Business

Learning outcomes

 • Define the role of technology in product lifecycles
 • Suggest solutions for technology obsolescence issues
 • Assess legal issues associated with the use of technology
 • Evaluate the impact of e-business on various sectors
 • Investigate the role of the Internet in business
 • Perform a competitor analysis in e-business
 • Analyse threats and opportunities involving the use of technology

Your Lessons

 • The Role of Technology in Product Lifecycles
 • Technology Obsolescence Issues
 • Legal Issues Associated with the Use of Technology
 • The Impact of e-Business on Various Sectors
 • The Role of the Internet in Business
 • Competitor Analysis in e-Business
 • Threats and Opportunities within Technology
 • Summary

The Business Plan

Learning outcomes

 • To explore the purpose of a business plan
 • To define the vision, mission, values and objectives of an organisation
 • To understand the process for analysing the internal and external environment
 • To analyse a range of tools that can be used in the analysis process
 • To evaluate the process of benchmarking
 • To understand the importance of accountability in relation to the business plan

Your Lessons

 • What is a Business Plan?
 • Vision, Mission, Values and Objectives
 • Understanding the Internal and External Environment
 • Tools to use in the Analytical Process
 • Making Comparisons with Other Organisations
 • Measures and Evaluation
 • Responsibility for the Business Plan
 • Innovation and Creativity
 • Summary

Ai được tham gia?

 • Sinh viên toàn thời gian chương trình về Quản trị kinh doanh  (Business Administration) tại Thụy Sĩ của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.
 • Sinh viên các chuyên ngành khác (Aviation Management, Hospitality Maagement, Financial & Banking…) chỉ được tham gia sau khi hoàn tất quy trình tham vấn và cam kết về lộ trình đào tạo và phát triển sự nghiệp với SIMI Swiss.
 • Sinh viên của đối tác toàn cầu thuộc hệ thống ủy quyền của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ chỉ được tham gia sau khi trải qua quá trình tham vấn và bài kiểm tra của SIMI Swiss.

Điều kiện đầu vào

 • Hoàn tất các môn cơ bản của năm 1 chương trình Cử nhân tại Viện đại học SIMI Thụy Sĩ
 • Nếu sinh viên theo hệ 1+2 phải hoàn tất năm nền tảng (Foundation Diploma) hoặc tương đương Level 3 Diploma EQF.

Học phí:

 • Sinh viên toàn thời gian của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ được tham gia miễn phí nếu đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào.
 • Sinh viên từ đối tác sẽ áp dụng chính sách học phí BossCamp cho từng quốc gia.

Chi phí ăn ở, sinh hoạt trong giai đoạn BossCamp

 • Chương trình BossCamp sẽ tổ chức tại Poland với sự hỗ trợ của đại học hạng 1 Poland, UITM
 • Chi phí ăn ở, sinh hoạt sẽ theo biểu phí do UITM cung cấp và thu
 • Viện đại học SIMI Thụy Sĩ không can thiệp vào biểu phí, không thu phí sinh hoạt, ăn ở trong giai đoạn BossCamp tại Poland.
Về BossCamp

BossCamp of Switzerland là chương trình đào tạo doanh chủ và lãnh đạo đầu tiên tại Zug, Switzerland. Chương trình hợp tác với đại học số 1 Poland UITM

Sau khi hoàn tất kế hoạch, BossCamp tiếp theo sẽ giúp tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29