S - Spread your businessMultiple your income and market

S – Spread your business là một BossCamp giúp học viên (1) Hiểu về khách hàng; (2) Phân tích và hiểu đối thủ cạnh tranh; (3) Tổ chức hoạt động Marketing và e-Marketing và (4) tổ chức hoạt động Sales để gia tăng doanh thu và thị phần.

BossCamp “Spread your business” được tổ chức trong học phần thứ ba của chương trình chính khóa dành cho sinh viên toàn thời gian tại Thụy Sĩ. Dựa vào tổ chức kinh doanh đã được hình thành ở BossCamp “Oganize your business”, chương trình sẽ giúp tăng doanh thu, lợi nhuận và thị trường.

Chương trình cũng kết hợp các hoạt động dã ngoại, hoạt động phối hợp đội nhóm, các trò chơi giả lập (simulation game) nhằm phát huy tối đa năng lực lãnh đạo và quản lý.

Spread your business sẽ được đào tạo theo mô hình vừa học vừa chơi cả trong lớp lẫn ngoài trời tại Poland và/hoặc Thụy Sĩ.

Strategies for Growth

Learning outcomes

 • Identify the various influences from the internal and external environment.
 • Use a variety of techniques for assessing the impact of those environmental influences
 • Identify a range of different strategic options, such as developing new products, outsourcing, mergers etc
 • Analyse and compare the different options and to select the one that best suits the organisation

Your Lessons

 • Assessing the Organisation
 • Tools for Analyzing the Environment
 • Strategic Options
 • Assessing the Options
 • Summary

Customers and Their Needs

Learning outcomes

 • Explain the need to build relationships with customers and to satisfy their needs and wishes.
 • Discuss the ways in which quality contributes to customers’ satisfaction with the organisation’s products and services.
 • Categorise customers into various market segments to aid effective communication.

Your Lessons

 • Putting the Customer First
 • Quality and Customers
 • Grouping Customers
 • Summary

Analysing the Competition

Learning outcomes

 • Describe the various types of market and explain their affects on companies operating in them.
 • Identify the current strengths and competitiveness of a company.
 • Explain how analysing the competition can help an organisation to select a suitable strategy for the future.
 • Carry out research to investigate your company’s and your competitors’ performance, products and services.

Your Lessons

 • Types of Competition
 • Looking at Your Own Strengths
 • Looking at the Competition
 • Researching the Competition
 • Summary

Marketing Strategy

Learning outcomes

 • Critically evaluate the contribution of market segmentation and market research in international marketing
 • Assess the role of scanning the market environment in identifying opportunities and threats in the marketplace
 • Research and evaluate marketing information to assess an organization’s marketing strategy
 • Compare and contrast market entry strategies
 • Assess how the marketing mix can be configured to achieve market strategy objectives

Your Lessons

 • Markets, Market Segmentation and Products
 • Scanning the Marketing Environment
 • Developing Market Strategies
 • Market Entry Strategies and Routes to Market
 • Marketing Mix, Marketing Plan and Market Management
 • Summary

E-Marketing Communications

Learning outcomes

 • Identifying e-marketing communication characteristics
 • Understanding the use of traditional e-marketing techniques
 • Assessing the role of emerging e-marketing techniques
 • Measuring effectiveness of e-marketing communication
 • Forecasting future developments in e-marketing communication

Your Lessons

 • e-Marketing Communication Characteristics
 • The Use of Traditional e-Marketing Techniques
 • The Role of Emerging e-Marketing Techniques
 • Measuring Effectiveness of e-Marketing Communication
 • Future Developments in e-Marketing Communication
 • Summary

High Performance Sales

Learning outcomes

 • Distinguishing between sales and marketing
 • Identifying key aspects of the art of sales
 • Understanding the role of peripheral sales elements
 • Assessing the characteristics of different sales types
 • Measuring sales performance

Your Lessons

 • Distinguishing between Sales and Marketing
 • Identifying Key Aspects of the Art of Sales
 • Understanding the Role of Peripheral Sales Elements
 • Assessing the Characteristics of Different Sales Types
 • Measuring Sales Performance
 • Summary

Ai được tham gia?

 • Sinh viên toàn thời gian chương trình về Quản trị kinh doanh  (Business Administration) tại Thụy Sĩ của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.
 • Sinh viên các chuyên ngành khác (Aviation Management, Hospitality Maagement, Financial & Banking…) chỉ được tham gia sau khi hoàn tất quy trình tham vấn và cam kết về lộ trình đào tạo và phát triển sự nghiệp với SIMI Swiss.
 • Sinh viên của đối tác toàn cầu thuộc hệ thống ủy quyền của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ chỉ được tham gia sau khi trải qua quá trình tham vấn và bài kiểm tra của SIMI Swiss.

Điều kiện đầu vào

 • Hoàn tất các môn cơ bản của năm 2 chương trình Cử nhân tại Viện đại học SIMI Thụy Sĩ
 • Nếu sinh viên theo hệ 1+2 phải hoàn tất năm nhất (Higher Education Certificate) hoặc tương đương Level 4 Diploma EQF.

Học phí:

 • Sinh viên toàn thời gian của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ được tham gia miễn phí nếu đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào.
 • Sinh viên từ đối tác sẽ áp dụng chính sách học phí BossCamp cho từng quốc gia.

Chi phí ăn ở, sinh hoạt trong giai đoạn BossCamp

 • Chương trình BossCamp sẽ tổ chức tại Poland với sự hỗ trợ của đại học hạng 1 Poland, UITM
 • Chi phí ăn ở, sinh hoạt sẽ theo biểu phí do UITM cung cấp và thu
 • Viện đại học SIMI Thụy Sĩ không can thiệp vào biểu phí, không thu phí sinh hoạt, ăn ở trong giai đoạn BossCamp tại Poland.
Về BossCamp

BossCamp of Switzerland là chương trình đào tạo doanh chủ và lãnh đạo đầu tiên tại Zug, Switzerland. Chương trình hợp tác với đại học số 1 Poland UITM

Sau khi hoạt động kinh doanh đã được phát triển, BossCamp tiếp theo sẽ giúp duy trì bền vững

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29